Yhdistys

VENÄLÄINEN HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS SUOMESSA RY.

Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry. on perustettu v. 1872. Yhdistys pyrkii vaalimaan Suomen ortodoksisen ja venäjänkielisen väestön kulttuuriperintöä sekä avustamaan tuen tarpeessa olevia edellä mainittuihin väestöryhmiin kuuluvia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Yhdistys toteuttaa tätä tarkoitustaan avustamalla Pyhän Helenan Säätiö sr:n ylläpitämää  palvelu- ja hoivakoti Helenaa ja ylläpitämällä yhdistyksen kiinteistössä ortodoksista kirkkoa.

Yhdistys tukee myös venäjän kielen, venäjänkielisen kulttuurin ja ortodoksisuuden opiskelua ja tutkimusta myöntämällä perustamansa Veljekset Ivan, Andrei ja Vladimir Kudrjavzewin apuraha- ja avustusrahaston kautta varoja tarkoitukseen.