AJANKOHTAISTA

Jumalanpalvelukset ks. Kirkko  

—————————————————

Vuoden 2023 Kudrjavzewin rahaston apurahat ovat haettavissa 15.08–30.09.2023

Suomalaisen arkkitehdin I. N. Kudrjavzewin nimeä kantavan rahaston apurahat ovat haettavissa 15.08–30.09.2023. Rahasto myöntää apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun Suomen korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Kudrjavzewin rahasto kuuluu VHYS ry:hyn, eli Suomen Suuriruhtinaskunnassa 1872 perustettuun hyväntekeväisyysyhdistykseen, joka täytti 150 vuotta 2022. Kyseessä on vanhimpia itsenäisessä Suomessa rekisteröityjä yhdistyksiä.

Yhdistys on täysin epäpoliittinen.

Lisätietoa sekä hakulomakkeet löytyvät sivulta: Apurahat – Stipendier – Стипендии

—————————————————

Kutsu tilinpäätöskokoukseen

Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n sääntömääräinen tilinpäätöskokous pidetään 19.4.2023  klo 18 VHYS:n juhlasalissa osoitteessa Hämeentie 55 C 3.krs.

TYÖJÄRJESTYS

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2020 toimintakertomus (liite1) sekä tilintarkastajien lausunto.
  6. Vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös siihen liittyvine toimintakertomuksineen sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja tarvittaessa niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Ehdotetaan kunniajäseneksi valittavaksi rovasti Viktor Porokaraa, yhdistyksen edellistä puheenjohtajaa (vuosina 2011-2022)
  9. Kokouksen päättäminen

VHY:n hallitus

Jäsenille on lähetetty henkilökohtainen kutsu liitteineen.

Tervetuloa