Apurahat – Стипендии – Stipendier

Vuoden 2022 haettavat apurahat on jaettu ja kaikille hakijoille asiasta ilmoitettu. Vuonna 2023 apurahoja voi hakea syksyllä 2023 silloin julkaistavan tarkemman aikataulun mukaisesti.

Заявки на получение стипендии на 2022 год были распространены, и все заявители были проинформированы соответствующим образом. В 2023 году гранты могут быть поданы осенью 2023 года в соответствии с более подробным графиком, который будет опубликован в то время.

Bidrag som sökts år 2022 har delats ut och alla sökande har informerats om detta. År 2023 kan bidrag sökas hösten 2023, enligt en mer specifik tidtabell som publiceras då.

Lyhyesti rahastosta

Veljekset Ivan, Andrei ja Vladimir Kudrjavzewin rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja avustuksia korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa venäjänkieltä tai kirkkoslaavia, venäjänkielistä kulttuuria Suomessa ja ortodoksisuutta opiskeleville ja tutkijoille.

Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille, jotka edistävät erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa venäjän kielen, venäläisen kulttuurin ja ortodoksisuuden säilyttämistä Suomessa.
Apurahan saaminen edellyttää henkilön tai yhteisön veronalaisuus Suomessa.

Vuoden 2023 apurahat julistetaan haettavaksi syksyllä 2023. Lisätietoa asiasta VHY:n kotisivuilla syksyllä 2023.