Kirkko

Venäläisen Hyväntekeväisyysyhdistyksen Veran, Nadezhdan, Ljubovin ja heidän äitinsä Sofian kirkko Helenan hoivakodissa

Kirkko vihittiin käyttöön 21.11.1914 / 4.12.1914 rovasti Dimitri Troitskin toimesta otsikossa mainittujen vuonna 137 kuolleiden naismarttyyrien muistolle. Näin täyttyi johtajatar Anna Grigorjevan toive saada lastenkotiin oma kirkko. Tuohon aikaan, kun Helena kodin ja keskustan välillä ei ollut toimivaa julkista liikennettä. Varsinkin talviaikaan lasten kävely lähimpään pyhän Kolminaisuuden kirkkoon oli haastavaa.

Vuoden kulutta hankkeen käynnistämisestä kirkkoa varten voitiin jo hankkia ikonostaasi, pääikonit ja jumalanpalvelusesineistöä. Esineistön hankintaan käytettiin vapaaehtoisin keräyksin saatuja varoja. Ikonostaasi hankittiin Pietarista Olovjannikov ja pojat kirkkotarvikeliikkeestä.

Kliirosin edessä olevat isot lattiakiotat ikoneineen hankittiin myös lahjoitusvaroin. Oikeanpuoleinen Jumalansynnyttäjän tempeliinkäynnin ikoni, joka hankittiin vihkimisjuhlan muistoksi. Vasemmanpuoleisen marttyyri Aleksandran ikonin taasen lahjoitti kenraaliluutnantti Ivanov vaimonsa muistoksi. Kenraaliluutnantti lahjoitti myös alttari- ja uhripöydät esineistöineen.

Vuosien varrella kirkossa on toimittanut jumalanpalveluksia mm. rovasti Dimitri Troitski, pastori Patapi Bogomolov, pastori Valerian Gretschaninoff, pastori Mstislav Mogiliansky, rovastit Arvi Karpov, Aleksander Korelin ja Niilo Karjomaa. sekä koko joukko Helsingin ortodoksisen seurakunnan papistoa.

Tänä päivänä jumalanpalveluksia toimitetaan vähintään kerran kuussa yhtenä viikonloppuna, tiettyinä juhlapäivinä ja useamminkin. Palveluskielenä on säilynyt kirkkoslaavi ja suomi. Kirkossa pappeina toimivat nykyään rovasti Viktor Porokara ja pastori Markku Kinkki. Vaikka kirkko onkin ensisijaisesti tarkoitettu hoivakoti Helenan asukkaille ja heidän omaisilleen, ovat sinne kaikki rukoilijat tervetulleita.

Kirkon vuosijuhlaa, praasniekkaa vietetään syyskuun 17. päivänä.

Pastori Markku Kinkki

Lähteet:

  • Igor N. Kurkimies: Pyhien marttyyrien Veran, Nadezhdan, Ljubovin ja heidän äitinsä Sofian kunniaksi pyhitetty kotikirkko Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n Pyhän Helenan vanhainkodissa, 2014. Julkaisija Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry
  • Synaksarion, syyskuu, 2003. Julkaisija Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto

________________________________________________________________________________________________

Jumalanpalvelukset hoivakoti Helenan kirkossa

2023

Vera, Nadesda, Ljubov ja Sofia, temppelin praasniekka
Lauantai 16.9. klo 17.30 vigilia
Sunnuntai 17.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia

22. helluntain jälkeinen sunnuntai
Lauantai 28.10. klo 17.30 vigilia
Sunnuntai 29.10 klo 10.00 liturgia

25. helluntain jälkeinen sunnuntai
Lauantai 18.11. klo 17.30 vigilia
Sunnuntai 19.11. klo 10.00 liturgia

Pyhä esipaimen Nikolaos Ihmeidentekijä, Suomen itsenäisyyspäivä
Tiistai 5.12. klo 17.30 vigilia
Keskiviikko 6.12. klo 10.00 liturgia

Kristuksen syntymä, joulu
Sunnuntai 24.12. klo 14.00 vigilia
Maanantai 25.12. klo 10.00 liturgia